Click pentru Programul de paște 2021

Str. Vârșolțului nr.1602

Crasna, Sălaj

Tel: 0784 444 000

Contact telefonic

Lu - Vi: 7:00 - 17:00

Să: 7:00 -13:00, Du: Închis.

Reguli de concurs


Prin trimiterea unei înscrieri la concurs („sweepstakes”), recunoașteți că ați citit și sunteți de acord să fiți obligați de aceste reguli oficiale și de deciziile KingSumo și că îndepliniți toate cerințele de eligibilitate.

Sorteza („Lotări”) este deschisă tuturor oamenilor cu vârsta de 18 de ani sau mai mult la momentul intrării. Locuitorii din Taiwan, Coreea de Sud, Portugalia, Italia, Austria, China, Rusia, Hong Kong, Grecia, Franța, Japonia, Spania și Republica Cehă nu sunt eligibili pentru a intra sau a câștiga. Angajații Olecom Prod Crasna („Sponsorul”), filialele, agențiile de publicitate și promovare, distribuitorii, comercianții implicați în acest lot, precum și membrii familiei lor imediate și / sau cei care locuiesc în aceeași gospodărie a fiecăruia sunt nu este eligibil să intre sau să câștige. Contestări reglementate de legislația României. Miza este supusă tuturor legilor și reglementărilor federale, de stat și locale aplicabile. Nul în cazul în care este interzis de lege. Nu este necesară achiziția pentru a intra sau câștiga. O achiziție nu vă va îmbunătăți șansele de câștig.

CUM SE INTRĂ:

Pentru a intra în loturi, urmați toate instrucțiunile de pe ecran pentru a completa și trimite formularul de înscriere online („Intrare primară”). Puteți câștiga o intrare suplimentară în loturile de participare atunci când trimiteți pagina de participare unui prieten, cu vârsta de 18 de ani sau mai mult, urmând instrucțiunile de intrare suplimentară de pe ecran („Intrare suplimentară”). Prietenul trebuie să intre în loturi prin sesizarea dvs. pentru a obține o intrare suplimentară. Toate înscrierile trebuie primite până la data afișată pe pagina concursului („Perioada de intrare a loturilor”). Participanții online sunt supuși tuturor notificărilor postate online, inclusiv, dar fără a se limita la politica de confidențialitate a Sponsorului.

PREȚURI ȘI VALORI DE RETAIL APROXIMATĂ („ARV”):

ARV maxim pentru toate premiile și premiul este afișată pe pagina concursului. În cazul în care câștigătorul nu poate primi plata, atunci premiul va fi pierdut și un câștigător alternativ poate fi selectat în conformitate cu prezentele reguli oficiale dintre cele înregistrate rămase eligibile pentru acel premiu. Premiile nu pot fi transferate sau alocate decât cu ajutorul sponsorului.

Șanse de a câștiga:

Șansele de câștig depind de numărul de înregistrări eligibile primite în perioada de intrare a loturilor.

Următoarele aplicații de mai sus:

Câștigătorii vor fi selectați într-o extragere aleatoriu din toate intrările eligibile primite. O extragere aleatoriu va fi realizat la data și ora afișată pe pagina concursului de către un reprezentant al Sponsorului ale cărui decizii sunt definitive. Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail și / sau prin poștă, iar la discreția judecătorilor, li se va cere să completeze și să returneze o confirmare prin e-mail a acceptării premiilor și, eventual, a unei declarații de răspundere de eligibilitate și răspundere și a unei comunicări de publicitate („Declarație de încredere / eliberare”) în cadrul 7 zile de notificare sau un câștigător alternativ va fi selectat. Premiul acordat în termen de 30 de zile de la primirea și verificarea declarației de declarație / eliberare sau premiere completată În cazul în care un potențial câștigător nu poate fi contactat sau dacă Declarația Declarație / Eliberare este returnată ca nedivizibilă sau dacă câștigătorul selectat nu poate accepta sau primi premiul din orice motiv,sau nu respectă aceste reguli oficiale, premiul va fi pierdut și poate fi acordat unui câștigător alternativ. Dacă un câștigător este eligibil în alt mod în temeiul prezentelor reguli oficiale, dar este totuși considerat minor pentru starea de reședință principală, premiul va fi acordat în numele părintelui câștigătorului sau al tutorelui legal care va fi obligat să execute declarații în numele minorului . Nu sunt permise înlocuirile, cu excepția cazului în care premiul nu este disponibil, caz în care se va acorda un premiu de valoare egală sau mai mare. Premiul nu este rambursabil în numerar și nu poate fi atribuit și nu poate fi transferat decât pentru un soț supraviețuitor. Câștigătorul este responsabil pentru toate impozitele federale, statale, locale de vânzări și veniturile. Orice alte cheltuieli incidentale pentru premiul care nu sunt specificate aici sunt responsabilitatea exclusivă a câștigătorului.Intrarea și acceptarea premiului constituie permisiunea de a folosi numele câștigătorului, premiul câștigat, orașul natal și asemănarea în vederea publicării online și a scopurilor promoționale fără alte compensații, cu excepția cazului în care este interzis de lege. Limită: un premiu pe gospodărie. Premiul este garantat să fie acordat. Dacă Olecom Prod Crasna iese în faliment sau nu își desfășoară activitatea, atunci anul în care ies din activitate este ultimul an al plății pentru serviciul premium. Dacă Olecom Prod Crasna este achiziționată sau fuzionată, noua proprietate este discreția de a continua să plătească serviciul premium. Dacă ajungem în faliment sau ne aflăm în afaceri, ultimul an în care se află în afaceri va fi plata serviciului premium. Valoarea în numerar a premiului nu poate fi răscumpărată.cu excepția cazului în care este interzis de lege. Limită: un premiu pe gospodărie. Premiul este garantat să fie acordat. Dacă Olecom Prod Crasna intră în faliment sau nu își desfășoară activitatea, atunci anul în care ies din activitate este ultimul an de plată pentru serviciul premium. Dacă Olecom Prod Crasna este achiziționată sau fuzionată, noua proprietate este discreția de a continua să plătească serviciul premium. Dacă ajungem în faliment sau ne aflăm în afaceri, ultimul an în care se află în afaceri va fi plata serviciului premium. Valoarea în numerar a premiului nu poate fi răscumpărată.cu excepția cazului în care este interzis de lege. Limită: un premiu pe gospodărie. Premiul este garantat să fie acordat. Dacă Olecom Prod Crasna iese în faliment sau își desfășoară activitatea, atunci anul în care ies din activitate este ultimul an al plății pentru serviciul premium. Dacă Olecom Prod Crasna este achiziționată sau fuzionată, noua proprietate este discreția de a continua să plătească serviciul premium. Dacă ajungem în faliment sau ne aflăm în afaceri, ultimul an în care se află în afaceri va fi plata serviciului premium. Valoarea în numerar a premiului nu poate fi răscumpărată.noii proprietari sunt la discreția de a continua să plătească pentru serviciul premium. Dacă ajungem în faliment sau ne aflăm în afaceri, ultimul an în care se află în afaceri va fi plata pentru serviciul premium. Valoarea în numerar a premiului nu poate fi răscumpărată.noii proprietari sunt la discreția de a continua să plătească pentru serviciul premium. Dacă ajungem în faliment sau ne aflăm în afaceri, ultimul an în care sunt în afaceri va fi plata serviciului premium. Valoarea în numerar a premiului nu poate fi răscumpărată.

Participanții participanți sunt de acord cu prezentele reguli oficiale și cu deciziile sponsorului și eliberează, apără și dețin inofensiv Sponsorul și companiile afiliate, precum și toate celelalte afaceri implicate în acest lot, precum și angajații, ofițerii, directorii și agenții fiecăruia , din toate revendicările și răspunderea referitoare la participarea, acceptarea și utilizarea lor sau folosirea greșită a premiului. Câștigătorul își asumă toată răspunderea pentru orice vătămare sau daune cauzate sau pretinse a fi cauzate, prin participarea la acest joc sau prin utilizarea sau răscumpărarea premiului. Sponsorul nu este responsabil pentru nicio eroare tipografică sau de altă natură la tipărirea ofertei, administrarea lotului sau la anunțarea premiului.

Câștigătorul recunoaște Sponsorul și toate celelalte întreprinderi implicate în acest joc de participare și agenții acestora nu fac și nici nu sunt responsabili pentru nicio formă de garanție, reprezentări, exprimate sau implicite, de fapt sau în condiții legale, în ceea ce privește calitatea, condițiile, fitnessul sau comercializarea de orice aspect al premiului.

În cazul unei dispute privind identitatea unui participant online, înregistrarea va fi considerată depusă de „deținătorul autorizat al contului” a adresei de e-mail trimise la momentul intrării. Titular autorizat de cont înseamnă persoana fizică care este atribuită la o adresă de e-mail de către un furnizor de acces la internet, un furnizor de servicii online sau o altă organizație responsabilă de atribuirea adreselor de e-mail pentru domeniul asociat cu adresa de e-mail trimisă. Materialele / datele de intrare care au fost modificate sau modificate sau intrările în masă sau intrările generate de un script, macro sau utilizarea dispozitivelor automatizate sunt nule. Sponsorul nu este responsabil pentru: (i) înregistrări pierdute, întârziate, direcționate greșit, deteriorate, ilizibile sau incomplete; sau (ii) eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în operațiuni sau transmisie;furt sau distrugere sau acces neautorizat la sau modificări ale materialelor de intrare, sau pentru echipamente tehnice, de rețea, telefonice, electronice, computer, hardware sau software de orice fel, sau transmitere inexactă sau nerespectarea informațiilor de intrare de către Sponsor din cauza tehnicii probleme sau congestionarea traficului pe Internet sau pe orice site web sau orice combinație a acestora; sau (iii) orice vătămare sau daune aduse computerului de intrare sau oricărei alte persoane legate de sau care rezultă din participarea la loturi. Prin participarea la Sweepstakes, (i) sunteți de acord să fiți obligați de aceste reguli oficiale, inclusiv de toate cerințele de eligibilitate, și (ii) sunteți de acord să fie obligați de deciziile sponsorului și de organizația de judecată independentă, care sunt finale și obligatorii în toate chestiuni referitoare la loturi.Nerespectarea acestor reguli oficiale poate duce la descalificarea din loturi. Sponsorul își rezervă dreptul de a se descalifica definitiv de la orice lot pe care îl sponsorizează pe orice persoană despre care crede că a încălcat intenționat aceste Reguli oficiale și de a anula loturile dacă acesta este corupt din punct de vedere tehnic (inclusiv în cazul în care un computer, un bot sau o defecțiune a sistemului afectează inalterabil capacitatea sa de a conduce loturile ) și să selecteze câștigătorul dintre toate înscrierile eligibile primite înainte de retragere. Avertisment legal: ORICE ATENȚIE DE către o persoană, indiferent dacă este sau nu INTRANT, PENTRU A DAUNĂ, DE A DRAGE, de a distruge, de a manipula sau de a vandaliza acest SITE WEB sau de a interfera cu FUNCȚIONAREA SĂSĂRILOR DE MARFĂ, ESTE O VIOLARE A DREPTURILOR CRIMINALE ȘI A CIVILULUI și SPONSORUL RESERVĂ DREPTUL DE A Caută daune și urmărește cu atenție toate căile de atac împotriva oricărei persoane către CEA MAI EXTENT PERMISĂ DE LEGE.

ARBITRAJ:

Aceste loturi sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile statului Texas, SUA. fără a ține cont de dispozițiile sale privind conflictele de legi. Participând, participanții sunt de acord că toate litigiile care decurg din sau se referă în vreun fel la aceste loturi vor fi litigioase numai în instanțele care se află în Texas, SUA

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR:

Informațiile personale colectate de la fiecare participant în cursul loturilor de participare vor fi utilizate de către KingSumo în scopul administrării loturilor de participare și cum este permis altfel în conformitate cu Politica de confidențialitate KingSumo. Vă rugăm să consultați Termenii și condițiile de serviciu KingSumo pentru mai multe informații. KingSumo își rezervă dreptul de a modifica oricând regulile oricăror loturi.

menu-circlecross-circle